Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom, rodzicom i nauczycielom zaangażowanym w konkurs za trud i wysiłek włożone w przygotowanie prac konkursowych, jak również za promocję akcji wśród uczniów i wychowanków.

Każdy uczestnik konkursu może pobrać podziękowanie (w wersji elektronicznej do wydrukowania) za udział w konkursie (pobierz).

WYNIKI KONKURSU 2022:

W Kategorii I („Rodziny z dziećmi w wieku przedszkolnym”):
I nagroda – Amelia Puła, Publiczne przedszkole nr. 2 w Parczewie;


II nagroda – Bartosz Wantulok, Przedszkole Jana Pawła II w Istebnie;


III nagroda – Zofia Otkała, Przedszkole im. Krasnala Hałabały w Józefowie.


Wyróżnienia przyznano dzieciom:
1. Hanna Piperek, Przedszkole im. Aniołów Stróżów w Luboszycach;


2. Franciszek Majcher, Przedszkole Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego w Krakowie;


3. Marcel Jaskulecki z Oleszyc.


Prace na wystawę:
1. Hanna Kłósek, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Olchowej;

2. Szymon Stąpor, Przedszkole Zespołu Szkół imienia Jana Pawła II w Sokołowie Małopolskim;

3. Filip Kawecki, Snopków;

4. Maria Kańczugowska, Szkoła Podstawowa im Marii Konopnickiej w Charlężu;

5. Tomasz Buch, Szkoła Podstawowa w Bałdrzychowie;

6. Aleksandra Dyndur, Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi im. bł. B. Lament;

7. Halszka Kultys, Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi z Kwidzyna;

8. Antonina Szewczak, Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Siedlcach;

9. Jakub Benc, Przedszkole nr 63 w Lublinie;

10. Wiktor Kamiński, Dziuchów;

11. Adam Szkoda, Przedszkole nr 201 Misia Ursynka z Warszawy;


W Kategorii II („Uczniowie szkół podstawowych w wieku klasy I-III”):
I nagroda – Hanna Kozakiewicz Bernardyńska Szkoła Podstawowa w Łodzi;


II nagroda – Natalia Bełza Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Długosiodle;


III nagroda – Adam Grobel Sp. 6 im. Henryka Sienkiewicza w Pruszkowie.


Wyróżnienia przyznano uczniom:
1. Patryk Popowski Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Zientary-Malewskiej w Kętrzynie;


2. Jan Franciszek Urbanik Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu;


3. Maria Frej ze Skawina Katolicka Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Skawinie;


4. Maciej Sieńko Szkoła Podstawowa im. króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie;


5. Wiktoria Flak Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego w Krakowie.


W Kategorii III („Uczniowie szkół podstawowych w wieku klasy IV-VIII”):
I nagroda – Anna Piasecka Szkoła Podstawowa im. św. Wincentego Pallottiego w Lublinie;


II nagroda – Zofia Kwinta Szkoła Podstawowa im Wincentego Pola w Stawiszynie;


III nagroda – Hanna Melchior Szkoła Podstawowa w Szczekarkowie.


Wyróżnienia przyznano uczniom:
1. Mateusz Waszkiewicz Szkoła Podstawowa Nr 62 im.kmdra por. Franciszka Dąbrowskiego w Krakowie;


2. Julia Pocica Szkoła Podstawowa w Smarżowej;


3. Bartosz Grygiel Szkoła Podstawowa Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Zespole Placówek Oświatowych w Smerdynie;


4. Anna Kremiec Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Warszowicach;


5. Jakub Siewiera Publiczna Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej w Rzezawie.


Gala konkursowa

UWAGA: do 15 listopada 2022 r. wydłużony został termin, do którego należy przesłać pracę konkursową.

CELE KONKURSU

1. Pogłębianie wśród dzieci wiedzy o życiu i działalności św. Mikołaja – biskupa Myry.
2. Rozwijanie wrażliwości dzieci na potrzeby drugiego człowieka, wychowanie do czynnego zaangażowania w różne formy pomocy.
3. Odwołanie się do uniwersalnych wartości chrześcijańskich, takich jak: dobroczynność, szlachetność, wrażliwość, miłosierdzie, dzielenie się z innymi nie tylko dobrami materialnymi, ale również duchowymi.
4. Budowanie w umysłach dzieci pojęcia świętości, jako synonimu pełnego prawdziwego człowieczeństwa.
5. Popularyzacja oryginalnej twórczości plastycznej dzieci, prezentującej ogólnoludzkie wartości moralne.
6. Kształtowanie postawy otwartości na drugiego człowieka i odpowiedzialności za siebie i innych.
7. Zacieśnianie więzi rodzinnych. Czerpanie radości z efektów wspólnych działań twórczych.
8. Przeciwdziałanie depresjom i uzależnieniom wśród dzieci, wynikającym z utraty sensu życia.

O KONKURSIE

1
Uczestnicy konkursu wykonują pracę plastyczną, dowolną techniką, której tematem jest „Święty Mikołaj – biskup o miłosiernym sercu”.

2
Zdjęcie (dobrej jakości) prezentujące pracę należy nadesłać w terminie do 15 listopada 2022 r. wypełniając elektroniczny formularz tutaj.

3
Jury konkursu wyłoni w każdej kategorii zwycięskie prace. Laureaci są zobowiązani do przesłania oryginału pracy w terminie do 6 grudnia 2022 r. do sekretariatu konkursu: Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo, ul. Jezuicka 4/9, 20-113 Lublin.

4
Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się 6 grudnia 2022 r.
(godz. 15.00) w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

NAGRODY

Nagrody rozdane zostaną w trzech kategoriach wiekowych (rodziny dzieci w wieku przedszkolnym; uczniowie klas I-III; uczniowie klas IV – VIII). W każdej kategorii:

I
nagroda
2000 zł

II
nagroda
1000 zł

III
nagroda
500 zł

Łączna pula nagród to 10500 PLN.

DO POBRANIA

regulamin
plakat
dyplom

KONTAKT

Wszelkie informacje można uzyskać pod adresem: swmikolaj@fsd.lublin.pl

ORGANIZATORZY

PATRONAT HONOROWY

PATRONAT MEDIALNY

Top