WYNIKI KONKURSU

Jury konkursu wyłoniło już laureatów. Nagrodzone osoby zostały zaproszone mailowo na koncert, połączony z galą finałową konkursu, w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie przy Placu Teatralnym 1, które odbędą się w dniu 4 grudnia 2021 r. o godz. 18.00. Podczas gali ogłoszone zostaną wyniki konkursu, które następnie zostaną opublikowane na stronie www akcji.

CELE KONKURSU

  • Pogłębianie wśród dzieci wiedzy o życiu i działalności św. Mikołaja – biskupa Myry.
  • Rozwijanie wrażliwości dzieci na potrzeby drugiego człowieka, wychowanie do czynnego zaangażowania w różne formy pomocy.
  • Odwołanie się do uniwersalnych wartości chrześcijańskich, takich jak: dobroczynność, szlachetność, wrażliwość, dzielenie się z innymi nie tylko dobrami materialnymi,
    ale również duchowymi.
  • Budowanie w umysłach dzieci pojęcia świętości, jako synonimu pełnego prawdziwego człowieczeństwa.
  • Kształtowanie postawy otwartości na drugiego człowieka i odpowiedzialności za siebie i innych.

O KONKURSIE

1
Uczestnicy konkursu wykonują pracę plastyczną, dowolną techniką, której tematem jest „„Święty Mikołaj w oczach dzieci”.

2
Zdjęcie (dobrej jakości) prezentujące pracę należy nadesłać w terminie do 15 listopada 2021 r. wypełniając formularz poniżej.

3
Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie lub mailowo do 26 listopada 2021 r.

4
Wręczenie nagród odbędzie się 4 grudnia 2021 r. (godz. 18.00).

NAGRODY


Nagrody rozdane zostaną w dwóch kategoriach wiekowych (uczniowie klas I-III oraz IV – VIII).
W każdej kategorii:

I
nagroda
2500 zł

II
nagroda
1000 zł

III
nagroda
500 zł

Łączna pula nagród to 8000 PLN.

DO POBRANIA

KONTAKT

Wszelkie informacje można uzyskać pod adresem

swmikolaj@fsd.lublin.pl

 

ORGANIZATORZY:

PATRONAT HONOROWY:

PATRONAT HONOROWY NAD ORSZAKIEM ŚW. MIKOŁAJA 2021:

PATRONAT MEDIALNY:

Top